Dnia 20 września 2019 r. odbyło się w naszej szkole uroczyste otwarcie boiska sportowego do gry w tenisa ziemnego i piłkę siatkową.

Na oficjalną uroczystość przybyło bardzo wielu znakomitych gości. Pan Maciej Masłowski, Poseł na Sejm RP, Pan Henryk Wolicki, reprezentujący Prezydenta Miasta Rzeszowa Tadeusza Ferenca, Pan Andrzej Dec, Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa, Ks. Marek Dzik, Proboszcz parafii. Pw. Św. Judy Tadeusza, Pani Beata Szal, reprezentująca Podkarpackiego Kuratorium Oświaty, Pan Konrad Fijołek, Wiceprzewodniczący Rady Miasta, Pan Wiesław Buż, Wiceprzewodniczący Rady Miasta, Pan Tadeusz Ożyło, Radny Miasta Rzeszowa, Pan Zbigniew Rybarski, reprezentujący Wydział Edukacji, Pani Bożena Zięba, Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 25 w Rzeszowie, Pan Rafał Francikowski,  Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Rzeszowie, Pan Albert Murjas, Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 10 w Rzeszowie, Pan Stanisław Rusznica b. Poseł, Kurator, Przewodniczący Komisji Samorządowej w Radzie Spółdzielczej, Redaktor Miesięcznika Echo Rzeszowa, Pani Joanna Lasko, członek Stowarzyszenia Przyjaciół SP16, właściciel SGL Deweloper, przyjaciel naszej szkoły, Pan Wiesław Kwaśniak, Właściciel Firm Optyk, Nieruchomości, przyjaciel naszej szkoły, Pani Anna Urban, Przewodnicząca Klubu Seniora na osiedlu Kmity, Pan Wojciech Bednarczyk, Kierownik OKK Gwarek, Pan Karol Drozd, Przewodniczący Komisji Kulturalno-sportowej w Radzie Samorządowej osiedla Kmity,  Pani  Krystyna  Baranowska -  fotoreporter Telewizji  Przyjaciół Rzeszowa. Pierwsza część, która miała miejsce w sali gimnastycznej, rozpoczęła się od wprowadzenia sztandaru szkoły i odśpiewania hymnu „Szesnastki” w wykonaniu chóru prowadzonego przez Panią Ewę Drewniak.

Następnie gości przywitała Pani Dyrektor Dorota Rząsa, która w swoim przemówieniu powiedziała, że boisko do tenisa i piłki siatkowej nie tylko uatrakcyjni lekcje wychowania fizycznego, ale także podniesie edukacyjną i wychowawczą rolę sportu w codziennym życiu uczniów i mieszkańców osiedla Kmity. To, że dzisiaj możemy wspólnie świętować otwarcie  boiska sportowego jest to nasz wspólny sukces, który został osiągnięty dzięki ogromnemu zaangażowaniu wszystkich mieszkańców osiedla, tych małych i dużych. To uczniowie, głosując - swą postawą pokazali patriotyzm lokalny.

Słowa podziękowania złożyła również na ręce Pana Prezydenta, że podjął inicjatywę budżetu obywatelskiego w mieście Rzeszowie i co roku są przyznawane coraz większe środki na ten cel.  Podziękowania złożyła również Radzie Miasta Rzeszowa i Wydziałowi Edukacji, które zawsze ze zrozumieniem i przychylnością patrzą na potrzeby naszej szkoły. W dalszej kolejności głos zabrał Pan Henryk Wolicki, Pełnomocnik Prezydenta  Miasta Rzeszowa, który odczytał List Prezydenta Tadeusza Ferenca i wręczył na ręce Pani Dyrektor. Głos również zabrali: Pan Maciej Masłowski, Pani Beata Szal, odczytując i przekazując List od Podkarpackiego Kuratora Oświaty na ręce Pani Dyrektor, Pan Konrad Fijołek i Pan Wiesław Buż.

Po wystąpieniach gości przyszedł czas na część artystyczną, podczas której zaprezentowali się pierwszoklasiści recytując wiersz „Ruch to zdrowie” autorstwa Pani Agnieszki Małeckiej-Szymańskiej, prowadzącej uroczystość oraz uczennica kl. 6b Adrianna Filip, przepięknie śpiewając  piosenkę „ Będę grać w zielone”, przygotowaną przez Panią Annę Czenczek.

Zaraz po wyprowadzeniu sztandaru, goście i cała szkolna społeczność, udali się na zewnątrz, gdzie nastąpiło poświęcenie boiska i przecięcie przez Gości, Panią Dyrektor i przedstawicieli uczniów biało - czerwonej wstęgi.

Pierwszą piłkę, grając w tenisa ziemnego odbił Pan Henryk Wolicki, Pełnomocnik Prezydenta, grając z uczniem kl. 8c, Wiktorem Grymanowskim.  Kolejnymi graczami na korcie byli: Pan Wiesław Buż, radny miasta i Ks. Marek Dzik, proboszcz. Następnie Pan Marcin Krupa, nauczyciel wychowania fizycznego przedstawił w skrócie osiągnięcia sportowe szkoły i  rozpoczął się pierwszy mecz piłki siatkowej. Bardzo zacięcie walczyły dwie drużyny: pomarańczowi i zieloni. Uczniom w grze pomagali  Goście: Pan Maciej Masłowski, poseł, Pan Konrad Fijołek, radny miasta i Pan Wiesław Kwaśniak, właściciel salonów optycznych i nieruchomości.

Podczas otwarcia wszyscy świetnie się bawili i już od dziś nowe boisko sportowe będzie służyło społeczności szkolnej i lokalnej.

Zobacz Galerię