2 września o godzinie 8:00 Mszą św. w kościele pw. św. Judy Tadeusza rozpoczęto inaugurację nowego roku szkolnego.

Po uroczystości w kościele nauczyciele, uczniowie i rodzice udali się za pocztem sztandarowym do szkoły, gdzie odbył się krótki apel dla klas 1-8.

Zgromadzonych w sali gimnastycznej, po wprowadzeniu sztandaru szkoły i odśpiewaniu hymnu państwowego, przywitała pani dyrektor Dorota Rząsa, która przedstawiła też nową panią wicedyrektor, nowych nauczycieli i wychowawców. Pani dyrektor skierowała szczególnie ciepłe słowa do nowych uczniów naszej szkoły, a później też do ósmoklasistów, których w tym roku czeka naprawdę wytężona praca.

Część swojego wystąpienia pani dyrektor poświęciła również, przypadającej 1 września, 80 rocznicy wybuchu II wojny światowej.

Po wyprowadzeniu sztandaru, uczniowie udali się, pełni jeszcze letnich wrażeń, do wyznaczonych sal na spotkanie z wychowawcami.

Zobacz Galerię