29.08.2019 r.  o godzinie 16:00 w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 16 odbyło się spotkanie z wychowawcami uczniów zapisanych do klasy pierwszej.

Pani  dyrektor Dorota Rząsa, wraz z wychowawcami klas pierwszych, serdecznie powitała nowych uczniów i ich rodziców, przedstawiając naszą szkołę opowiadając o niej.

Po krótkim  informacyjnym apelu oraz pokazie grupy tanecznej „Senso”, pani dyrektor Dorota Rząsa przeczytała listy uczniów, którzy  udali się z wychowawcami do swoich klas, gdzie nauczyciele przekazali niezbędne informacje rodzicom i przeprowadzili zabawy integracyjne dla dzieci.

Zobacz Galerię