Szanowni Państwo, 

z dniem 18 stycznia 2021 r. zostaje przywrócone nauczanie stacjonarne w klasach I-III. Nauczanie odbywać się będzie według dotychczasowego, obowiązującego planu lekcji z zachowaniem zasad bezpieczeństwa - Procedury Bezpieczeństwa na terenie Szkoły Podstawowej nr 16 w Rzeszowie. Opieka świetlicowa sprawowana będzie w normalnym trybie od 6.30 do 16.30. Obiady dla Uczniów klas I-III będą wydawane według harmonogramu spełniającego aktualne wytyczne. Klasy IV-VIII kontynuują naukę w systemie zdalnym do odwołania.

 

z poważaniem

Dorota Rząsa 

Dyrektor Szkoły Podstawowej

nr 16 w Rzeszowie