MetroPagina.com

Ważny komunikat

Szanowni Państwo, w związku z decyzją Ministra Edukacji Narodowej od 25 maja 2020 r.  w  Szkole Podstawowej nr 16 w Rzeszowie realizowane będą zajęcia opiekuńczo - wychowawcze  z elementami dydaktycznymi dla  uczniów klas I-III wraz z możliwością korzystania ze stołówki szkolnej, natomiast do 7  czerwca 2020 r. będą realizowane zajęcia dydaktyczne z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 

Od 25 maja 2020 r. uczniowie klas VIII szkół podstawowych, będą mieli możliwość korzystania z konsultacji na terenie szkoły ze wszystkich przedmiotów, w szczególności z tych przedmiotów, z których od 16 do 18 czerwca będą zdawać egzamin ósmoklasisty.       

                                               

Szczegółowe informacje będą podawane przez wychowawców.

 

 

Procedury bezpieczeństwa na terenie Szkoły Podstawowej nr 16 w Rzeszowie

                                                           

            Z wyrazami szacunku

 Dorota Rząsa

                                                  Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 16 w Rzeszowie

Do końca roku szkolnego

opow

LOKALIZACJA

Rzeszów
Bohaterów 1

E-MAIL

sekretariat@sp16.resman.pl

TELEFON

(17) 748 24 60