Podstawowe zasady higieny dla dzieci i młodzieży

    Szanowni Państwo, informuję, że nauczyciele oraz higienistka szkolna prowadzą pogadanki z uczniami na temat profilaktyki zdrowotnej oraz higieny osobistej.

Z poważaniem

dyrektor Szkoły Podstawowej nr 16 w Rzeszowie

Dorota Rząsa