MetroPagina.com

Podstawowe zasady higieny dla dzieci i młodzieży

    Szanowni Państwo, informuję, że nauczyciele oraz higienistka szkolna prowadzą pogadanki z uczniami na temat profilaktyki zdrowotnej oraz higieny osobistej.

Z poważaniem

dyrektor Szkoły Podstawowej nr 16 w Rzeszowie

Dorota Rząsa

Do końca roku szkolnego

opow

LOKALIZACJA

Rzeszów
Bohaterów 1

E-MAIL

sekretariat@sp16.resman.pl

TELEFON

(17) 748 24 60