rekrutacja4

Rekrutacja do klasy I szkoły podstawowej

na rok szkolny 2020/2021

 Harmonogram