rekrutacja4

Rekrutacja do klasy I szkoły podstawowej

na rok szkolny 2021/2022

 Harmonogram